CENNÍK

  • Spev - 20 € /45 minút/žiak
  • Herectvo (skupina max 10 žiakov) - 15 € /90 minút/žiak
  • Tanec (skupina max 10 žiakov) - 15 € /90 minút/žiak
  • Rozospievanie profesionálnych umelcov pred predstavením - 10 € /22 minút/ žiak balík 10hodín
  •                                                                                  20€/45 minút/ žiak balík 10hodín

Odbory sa môžu študovať individuálne, alebo ako vzájomná kombinácia.

KLASICKÝ KURZ: 1 hodina týždenne pre daný odbor
INTENZÍVNY KURZ: 2 hodiny týždenne pre daný odbor

Dodatočné informácie :

Pri kolektívnych krúžkoch sa peniaze za neprítomnosť žiaka nevracajú. Náš lektor a priestor je Vám vždy k dispozícií. Výnimky platia pri dlhodobom ochorení (1 mesiac a viac) alebo vážnom zranení po vzájomnej konzultácií.

Pri individuálnych hodinách si vymeškanú hodinu môžete v danom mesiaci nahradiť, lektor Vám poskytne náhradný termín.