O NÁS / LEKTORI - SPEV

Garant akadémie - Miroslava Marčeková Dis. art.

Miroslava Marčeková vyštudovala Bratislavské konzervatórium,  odbor Operný spev. Účinkovala v mnohých operných divadlách  doma i v zahraničí, neskôr sa začala venovať pedagogickej  činnosti a  muzikálovému spevu taktiež doma i v zahraničí. Z  muzikálových postáv si zahrala v týchto hrách: Drakula, Krysař, Sladká Charity, Rocky Horror show, Do naha, Producenti, Hello, Dolly!, František z Assisi, Báthoryčka, Opera Mafiózo, Trik Trejsy a i. S úspechom sa venuje pedagogickej činnosti na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave i na Štátnom konzervatóriu v Bratislave. Je porotkyňou mnohých  speváckych súťaží, ako i usporiadateľom kurzov muzikálového spevu.  Výučbou Miroslavy Marčekovej sa sprostredkuje kontinuita jej žiakov vo vzdelávaní, viac info nájdete v Úspechy.


Bagdasar  Bagdasar Bayvertyan

Vyštudoval Musikhochschule v meste Viedeň, kde získal diplom za spev a hudobno - dramatický odbor. Pôsobil v mestskom divadle v Berne, hosťoval v Grand Theatre v Ženeve, na Slovensku v hre Carmen stvárnil postavu Escamillia. Pôsobil v ďalších viedenských divadlách: Reimund Theater, Theater an der Wien, kde si zahral v hrách Cats a Fantóm opery. Vystupoval na rôznych salzburských festivaloch, na Lehar festivale Bad–Ischl a Divadelnom veľtrhu v Basel. Od roku 2009 pôsobí ako učiteľ na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave a súkromne vyučuje hodiny spevu vo Viedni.Mária Lechmanová Dis. art.

Je muzikálová herečka, ktorá vyštudovala Cirkevné konzervatórium v Bratislave, kde absolvovala i pomaturitné štúdium – absolutórium. V súčasnosti študuje na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, hudobno-dramatický odbor. Pôsobí ako hlasový pedagóg, orientuje sa na prácu s deťmi. Z muzikálov si zahrala v Príbehu ulice, Plese upírov a v muzikáli Čajočky.